EriaPro - spălătorie și curățătorie chimică ecologică

Clauze contractuale

 

     1.   Curățarea confecțiilor se efectuează atent, în funcție de indicațiile înscrise pe etichetele acestora. In cazul în care acestea lipsesc, firma este absolvită de orice răspundere, curățarea obiectului făcandu-se pe răspunderea clientului. Firma nu răspunde în cazul în care confecțiile nu rezistă la modul de curățare indicat de eticheta produsului.

     2.   Dacă clientul solicită curățarea hainelor într-un mod contrar opiniei specialistului, aceasta se va face pe riscul său, sub semnătură.

    3.    Firma nu își asumă răspunderea pentru petele dificile ce nu ies în urma unor procese repetate de detașare și curățare sau pentru deteriorarea materialului în urma acestora.

     4.   Firma nu își asumă răspunderea pentru confecțiile deteriorate aduse la curățat.

     5.   Firma poate refuza primirea articolelor în cazul în care aspectul acestora denotă prezența factorilor de infecție sau au un aspect respingător.

     6.   Dacă obiectele predate își modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (defecțiuni provenite din insuficienta rezistență a țesăturii, coloranților, etc.) firma este absolvită de răspundere.

     7.    Deoarece în procesul de curățare chimică solventul poate ataca unele materiale, firma nu răspunde de eventualele deteriorari ale acestora, desfacerea lipiturilor confecțiilor sau ale componentelor acestora.

     8.   Articolele din piele naturală și blană naturală sau cele care conțin componente din aceste materiale se vor curăța doar pe raspunderea clientului. Pot apărea modificări de dimensiune, modificări de culoare , ruperi ale pielii, cauzate de defecte de tăbăcire, vopsire sau finisaj necorespunzător.

    9.    Firma nu răspunde de pierderea sau deteriorarea nasturilor, cataramelor, fermoarelor și a altor accesorii.

     10.   Prețurile vor fi percepute conform listei de prețuri afișata în loc vizibil. Dacă din lista de prețuri lipseste denumirea unui obiect, prețul se va stabili prin comparare cu prețul acelor articole care au forma, croiala asemănătoare sau în funcție de cantitatea de muncă depusă.

    11.    Firma nu este raspunzătoare pentru neexecutarea prestațiilor în termen, din cauze de forță majoră (lipsă energie electrică, lipsă presiune apă, etc.).

    12.   Restituirea obiectelor curățate se va face pe baza bonului eliberat de firmă. In cazul pierderii acestuia, eliberarea se va face numai pe baza unui act care confirmă identitatea și adresa clientului.

    13.   Eventualele obiecțiuni trebuie făcute în momentul ridicării obiectelor, reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

    14.   In cazul în care clientul nu va ridica hainele in termen de 30 zile, firma își rezervă dreptul de a dona hainele unor instituții de binefacere, considerându-le abandonate.

    15.    In cazul deteriorării grave a articolelor de îmbrăcăminte din cauza firmei sau în cazul furtului prin efracție din unitate constatat de organele de poliție, firma va oferi despăgubiri reprezentând de maxim zece ori costul curățării acelui obiect, în termen de maxim 30 de zile de la constatare.

Acest regulament reprezintă un contract între client și firmă și este liber acceptat de către ambele parți.